COVID to nie tylko choroba, ale też poważne konsekwencje związane z kwarantanną, odizolowaniem. 

Rzadko pamięta się, że ma to wpływ na dzieci. Na szczęście inaczej jest w Sosnowcu. Od poniedziałku 14 grudnia, w każdy kolejny poniedziałek w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu  działa covidowy telefon wsparcia dla rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży.

Jeżeli dziecko:
-odczuwa skutki epidemii, izolacji od rówieśników,
-ma objawy depresji lub uzależnienia od sieci czy telefonu,
-masz inne pytania, obawy i nie wiesz jak pomóc dziecku.

Zadzwoń lub zachęć swoje dziecko do rozmowy telefonicznej ze specjalistą  692 435 767
W poniedziałek i w godzinach 8.00-10.00 oraz 18.00-19.00 wsparcia udzielą pracownicy poradni.

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”
   Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowana jest Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.
   Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. 
   W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

film dla uczniów klas I-IIII

film dla uczniów klas IV-VIII

Aktualności

Wspólne kroki w cyberświecie …

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”KROK DRUGI – DOBRE MANIERY Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych oraz rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującym

Czytaj dalej »

Lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości

   W kwietniu w klasach 5b (grupa chłopców) oraz 6b odbyły się ciekawe lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości.    Co to za tajemnicze laboratorium? To nowoczesne miejsce, w którym uczniowie mogą zgłębiać tajniki

Czytaj dalej »