Informacja do Rodziców uczniów kl. I-III

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas I – III 

w  Szkole Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu

 

   Przyszło nam żyć w trudnym czasie, w czasie w którym od 1,5 roku towarzyszy nam wirus SARS-CoV-2. Spowodowało to sytuację pandemii koronawirusa Covid-19. Stan ten nie został odwołany. Stąd zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadziliśmy w szkole, wzorem roku ubiegłego, obostrzenia i reżim sanitarny. Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole zawierają Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej Nr 46 w Sosnowcu, które znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce Szkoła/Dokumenty/Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19.

   Zbliża się 1 września 2021 r., dzień powrotu uczniów do szkoły do nauki stacjonarnej. Aby był on bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor szkoły zobowiązany jest do wprowadzania również obostrzeń i reżimu sanitarnego. Zwracam się z prośbą do Państwa, Rodziców uczniów, aby przemyśleli Państwo zapisanie dziecka na świetlicę i zrobili to tylko wówczas, gdy naprawdę nie ma dorosłej osoby, która mogłaby zaopiekować się dzieckiem. Ułatwi to zapewnienie bezpiecznego pobytu dzieci na świetlicy przed i po zajęciach w szkole przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. W tym trudnym okresie wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością za siebie i innych.

 Jeśli Państwo podejmiecie decyzję o zapisaniu dziecka na świetlicę, proszę o wypełnienie następujących dokumentów:

– karty zgłoszenia dziecka na świetlicę,

– upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy wraz z załącznikami,

które należy dostarczyć w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 2 września 2021 r. do sekretariatu potwierdzając podpisem ich oddanie.

   Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Rodzice/Świetlica, stołówka lub można je pobrać w sekretariacie uczniowskim szkoły.

   W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczki zasłaniające usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami.

Pozdrawiam serdecznie życząc zdrowia,

z poważaniem

Anna Ułanowska

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »