1 września. 82. rocznica napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej

   82 lata temu rozległy się pierwsze strzały II wojny światowej. Stacjonujący w gdańskim porcie niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte, a na Wieluń i inne polskie miasta spadły bomby zrzucane przez niemieckie samoloty. Rozpoczął się jeden z najstraszniejszych okresów w polskich dziejach. Miliony ludzi straciło życie w wyniku działań wojennych oraz padło ofiarami represji i bestialskich działań okupantów. Polska poniosła olbrzymie straty w dziedzinie kultury i długofalowe straty materialne oraz gospodarcze. II wojna światowa na dekady pozbawiła Polskę suwerenności. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, w wyniku porozumień między zwycięskimi mocarstwami Polska trafiła do sowieckiej strefy wpływów i pozostawała w niej blisko pół wieku.

   Sejm IX kadencji w uchwale przyjętej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej przypomniał o jej ogromnej i straszliwej skali: „Była to największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, a w Europie do 8 maja 1945 roku. Działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda ludzi, w tym ponad 100 milionów ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.”

   Posłowie podkreślili też postawę Polaków w latach 1939 – 1945. „Walczyli z wrogami w Kampanii Wrześniowej w obronie swojej Ojczyzny, a później na prawie wszystkich frontach świata. Podczas niemieckiej i sowieckiej okupacji budowali struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz chwytali za broń aby wyzwolić się od najeźdźców. W pamięci pokoleń, jako symbol polskiego dążenia do wolności, pozostanie Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku”.

Opracowała: E. Skwarczyńska-Cieślar

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »