BohaterON – włącz historię! Udział Naszych uczniów w kampanii.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji projektu BohaterON, włącz historię!

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

DLACZEGO BOHATERON?

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW W KAMPANII

Ważną częścią kampanii jest edukacja młodzieży szkolnej. Udział Naszych uczniów w kampanii ma pokazać, że historia nie musi być nudna.  Jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie poprzez udział młodzieży w warsztatach wykorzystujących elementy edukacji pozaformalnej.

Celem kampanii jest promowanie patriotycznych postaw i tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia w klasach siódmych w oparciu o scenariusz i materiały udostępnione przez organizatorów. Uczniowie wykonają i prześlą kartki z życzeniami i podziękowaniami dla Powstańców Warszawskich.

Projekt przybliży uczniom tematykę Powstania Warszawskiego i jego Bohaterów.

Aktualności

Wspólne kroki w cyberświecie …

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”KROK DRUGI – DOBRE MANIERY Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych oraz rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującym

Czytaj dalej »

Lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości

   W kwietniu w klasach 5b (grupa chłopców) oraz 6b odbyły się ciekawe lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości.    Co to za tajemnicze laboratorium? To nowoczesne miejsce, w którym uczniowie mogą zgłębiać tajniki

Czytaj dalej »