Pożegnanie nauczyciela naszej szkoły

   W dniu 11 lutego 2022 r. o godz. 14.00 na cmentarzu w Sosnowcu – Porąbce pożegnaliśmy nauczyciela naszej szkoły ś.p. Panią Ewę Szmyłę. Podczas mszy świętej w kaplicy cmentarnej nad urną zmarłej pochylał się Sztandar naszej szkoły. Pani dyrektor Anna Ułanowska słowami poety ks. Jana Twardowskiego rozpoczęła ostatnie pożegnanie zmarłego nauczyciela naszej szkoły.

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy (…)
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go…

Droga nam Ewo,

dzisiaj jesteśmy tu wszyscy Twoje koleżanki i koledzy, współpracownicy, pracownicy administracji i obsługi, są też tak ważni dla Ciebie Twoi uczniowie z rodzicami oraz wychowankowie, w których wychowanie wkładałaś tak wiele serca. Nad urną pochyla się dzisiaj Sztandar naszej szkoły, Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

   Jesteśmy tu, bo odeszłaś cicho i bez pożegnania jakbyś nas nie chciała swym odejściem smucić… więc my żegnamy dziś Ciebie Ewo, żegnamy dobrego człowieka, oddaną swej pracy nauczycielkę i wychowawczynię. Żegnamy na zawsze, bo stamtąd, dokąd odeszłaś, już się nie wraca. To my kiedyś dołączymy do Ciebie. Żegnając Cię, zastanawiamy się nad ludzkim życiem, co powinno stanowić jego sens i co mamy czynić, aby było ono dobre, piękne i udane.

   Zapamiętamy Cię jako człowieka życzliwego, mądrego, ciepłego, wrażliwego. Byłaś wieloletnią nauczycielką wychowania edukacji wczesnoszkolnej w naszej szkole, prawdziwą nauczycielką i wychowawczynią uczniów klas najmłodszych. Nie szukałaś poklasku. Cierpliwie, jak rzeźbiarz, kształtowałaś dzieci na mądrych małych obywateli, wprowadzałaś ich w świat nauki, w szeregi uczniów naszej szkoły. Byłaś wspaniałą koleżanką i sumiennym pracownikiem.

   Na zawsze będziesz obecna w naszej Pamięci i we wspomnieniach. Dziękujemy, że byłaś, dziękujemy że mogliśmy z Tobą współpracować. Żegnamy Cię z bólem i żalem. Ufamy, że jesteś pozbawiona trosk i z pogodą kroczysz wśród łąk wieczności.

Odpoczywaj w spokoju.

W imieniu społeczności szkolnej i swoim własnym składamy Najbliższym i Rodzinie Naszej koleżanki Ewy wyrazy głębokiego współczucia.

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »