1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

   W 1945 r. zakończyła się II wojna światowa. Władzę w Polsce przejęli komuniści – w pełni podporządkowani Rosji Radzieckiej. Polska nie była państwem wolnym.

   Komunistyczne władze zorganizowały aparat bezpieczeństwa, który w szczególny sposób prześladował tych, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Byli oni aresztowani, torturowani oraz skazywani na kary więzienia lub śmierć.

   Członków konspiracji niepodległościowej, którzy po zakończeniu wojny podjęli nierówną walkę z komunistyczną władzą, określamy mianem żołnierzy niezłomnych lub wyklętych. Symbolem bohaterstwa i niezłomności w walce o niepodległość ojczyzny stali się między innymi Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna pseudonim Inka.

   Dnia 3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych.”

   „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” – głosi treść preambuły do ustawy.

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »