Ogólnopolski konkurs poświęcony rodzinie „Rodzina. Mając siebie – mamy tak wiele”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym rodzinie, pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
Cele konkursu 
– podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka,
– ukazanie przykładów wartościowych relacji rodzinnych,
– wskazanie dobrych praktyk w relacjach pomiędzy rodziną a nauczycielem i szkołą,
– ukazanie pozytywnych przykładów nauczycieli wspierających rodziny,
– wspieranie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
 
Uczestnicy konkursu
– uczniowie klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
– uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,
– nauczyciele uczący w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Zadania uczestników
 
Zadaniem ucznia – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej, na temat „Rodzina. Mając siebie − mamy tak wiele” w formie np.: opowiadania, listu, kartki z pamiętnika, eseju, rozprawki.  Napiszcie o waszych rodzinnych przygodach, o tym, jak lubicie wspólnie spędzać czas, o ważnych wydarzeniach, o relacjach, które sprawiają, że wasza rodzina jest wyjątkowa.
Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 1 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami.
 
Zadaniem nauczyciela – uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej pisemnej w formie scenariusza zajęć lekcyjnych lub scenariusza działań szkolnych poświęconych rodzinie. Praca powinna być przygotowana w języku polskim i mieć objętość od 2 do 5 stron znormalizowanych. Jedna strona znormalizowana to 1800 znaków ze spacjami. Dopuszczalne są załączniki, np. karty pracy, rysunki, ilustracje.
 

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »