Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne. Informacje + wniosek.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne.
   Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy złożą wniosek do 15 września danego roku szkolnego oraz spełnią kryterium dochodowe, które wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.
   Wnioski można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, pokój 203 lub wysłać poczta na podany wcześniej adres z dopiskiem „stypendium szkolne”.
   Stypendium szkolne jest realizowane na podstawie dowodów zakupów w postaci imiennych faktur.
   Informujemy również, że o stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią wyżej wymienione przesłanki będący obywatelami Ukrainy.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Podinspektor Sebastian Bień
tel.(32)296-23-46

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »