Powołanie Historycznego Klubu im. Armii Krajowej w naszej szkole

Powołanie Historycznego Klubu im. Armii Krajowej w naszej szkole.

   16 maja 2023 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste powołanie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. W wydarzeniu wzięli udział dostojni goście: 

  1. Przedstawiciel Pani Joanny Sekuły- senator RP
  2. Przedstawiciel Pani Ewy Malik- posłanki na Sejm RP
  3. Mateusz Bochenek- poseł na Sejm RP
  4. Zbigniew Byszewski- zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
  5. Dariusz Nawrot- Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego
  6. Jan Musiał- Wiceprezes Okręgu Śląskiego ŚZŻAK
  7. Stanisław Lis- Prezes Koła Sosnowiec ŚZŻAK
  8. Ryszard Świeboda- działacz opozycyjny „Solidarność”
  9. Ppłk rez. Wacław Wójcik- przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach
  10. Dyrektorzy sosnowieckich Szkół Podstawowych, w których funkcjonują Kluby im. Armii Krajowej

   Akademię poświęconą upamiętnieniu bohaterstwa żołnierzy  Armii Krajowej przygotowali uczniowie klas 6a, 7a oraz 8d.

   Celem Klubu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy w zakresie działalności takich organizacji jak: Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego. Ponad to krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej. 

   Żołnierze Armii Krajowej walczyli w obronie ojczyzny w najtrudniejszych warunkach – w konspiracji, stawiając opór dwudziestowiecznym totalitaryzmom. Ich bronią były sabotaż i dywersja, a mottem słowa: „Aż do ofiary życia mego…”. Mamy wobec nich wielki dług wdzięczności, który można spłacić tylko w jeden sposób − zachowując dla przyszłych pokoleń pamięć o ich bohaterskich czynach.

   W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim. W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 360 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych.

   Po zakończeniu II wojny światowej, władze komunistyczne w Polsce starały się uczynić z żołnierzy Armii Krajowej  zdrajców i pospolitych bandytów. Jednak Polacy nie poddali się zakłamanej propagandzie i nie zapomnieli o swych prawdziwych bohaterach, którzy w obronie wartości oddawali życie.

  Oni walczyli o wolną Polskę, my musimy ocalić ich poświęcenie od zapomnienia.

Chwała Bohaterom!!!

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »