Stypendium szkolne w roku 2023/24 – informacja

Szanowni Państwo,

   w związku z nowym rokiem szkolnym 2023/2024, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne. O stypendium szkolne mogą starać się uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Podstawowym warunkiem do otrzymania stypendium szkolnego jest złożenie wniosku do 15 września danego roku szkolnego oraz spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 600 zł na osobę. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul 3 Maja 33, pokój 203.

   O pomoc w tej formie mogą się również starać uczniowie z Ukrainy, przebywający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Wszelkie informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Sosnowiec pod nr tel.: 032 296 23 46

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »