Oferta zajęć Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu 2023/24

Nazwa koła

Nauczyciel prowadzący

Termin zajęć

Opis zajęć

OFERTA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

MAŁE KROCZKI – Akademia Przedszkolaka

Marlena Wojciechowska

PONIEDZIAŁEK

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 3-5 lat. Ich program opiera się na aktywności wychowanków, sprzyjającej podejmowaniu działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności, sprawności, a także wiedzy potrzebnej do jak najlepszego rozwijania się, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i środowisku. W programie miedzy innymi zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne, rozwijające zmysły, samodzielne oraz budujące grupę. Celem zajęć jest stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wyrażania siebie poprzez różne rodzaje ekspresji. Podczas zajęć dzieci bawią się i uczą, a także przygotowują programy artystyczne.

Przedział wiekowy:  zajęcia dedykowane dzieciom, które w roku rozpoczęcia zajęć ukończyły 3 lata i są już samodzielne (samodzielnie się ubierają, korzystają z toalety, potrafią komunikować się z otoczeniem)

KREATYWNY SZKRAB  – zajęcia dla przedszkolaków

Katarzyna Kępska

ŚRODA

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka  w wieku przedszkolnym. Jest źródłem zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Kierując się tą zasadą, na zajęciach Kreatywny Szkrab wychowankowie poznają różne techniki plastyczne. Zajęcia plastyczne pełnia szczególna rolę. Kształtują  i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw, wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i rozwijają inicjatywę twórczą.

Przedział wiekowy:  zajęcia dedykowane dzieciom, które w roku rozpoczęcia zajęć ukończyły 3 lata i są już samodzielne (samodzielnie się ubierają, korzystają z toalety, potrafią komunikować się z otoczeniem)

WSZYSTKO GRA – koło rytmiczne

Katarzyna Kożuch

WTOREK

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

 

PIĄTEK

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

Zajęcia z rytmiki przeznaczone są dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które chcą rozwijać swoje predyspozycje muzyczne. W trakcie zajęć mali uczestnicy mają okazję przede wszystkim świetnie się bawić przy dźwiękach muzyki, rozwijać swój słuch przy pomocy piosenek i gry na instrumentach, kształcić poczucie rytmu poprzez taniec, sprawność fizyczną i wyobraźnię przez zabawy muzyczno-ruchowe. Rytmika to nie tylko doskonała zabawa i rozwój muzyczny dziecka, ale także pobudzanie jego kreatywności, sprawności fizycznej i intelektualnej, ćwiczenie pamięci, ale także współpraca w grupie i uwrażliwianie na sztukę.

Przedział wiekowy:  3-6 lat

„TUPTAKI” – zajęcia ruchowe dla przedszkolaków

Natalia Maciąg

CZWARTEK

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

            Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to okres wzmożonej aktywności ruchowej dziecka. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, jest źródłem satysfakcji i sposobem na rozładowanie emocji. Zajęcia pozwalają zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, dają satysfakcję i poczucie spełnienia, sprzyjają podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtują estetykę i harmonię ruchów oraz poczucie rytmu. Zajęcia ruchowe pomagają w opanowaniu nieśmiałości i nerwowości, dodają wiary we własne siły.  To wszystko w gronie roześmianych rówieśników oraz pod okiem doświadczonej nauczycielki.

Przedział wiekowy: zajęcia dedykowane dzieciom, które w roku rozpoczęcia zajęć ukończyły 3 lata i są już samodzielne (samodzielnie się ubierają, korzystają z toalety, potrafią komunikować się z otoczeniem)

LEARN AND PLAY – koło j. angielskiego

Ewelina Nakielska

ŚRODA

15.00-15.45 (1) 5 lat

16.00-16.45 (1) 6 lat

Głównym  celem koła  jest opanowanie przez dzieci podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych. Uczestnicy, biorąc aktywny udział w zajęciach, poznają ciekawe historyjki odwołujące się do dziecięcej wyobraźni.  Poprzez zabawę, śpiew, wyliczanki, quizy i gry oraz ćwiczenia ruchowe uczą się  nowego słownictwa, a  także zdobywają wiedzę dotyczącą kultury i tradycji krajów angielskiego obszaru językowego.  Regularne uczestnictwo w zajęciach koła języka angielskiego przynosi następujące efekty: poszerza słownictwo, utrwala umiejętne stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, rozwija poprawną wymowę, wzbogaca wiadomości o krajach anglojęzycznych, rozwija kreatywność, pomaga pokonywać nieśmiałość związaną z wypowiedzią ustną, efektywnie wypełnia czas wolny.

Przedział wiekowy: 5-6 lat

OFERTA DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MALI ODKRYWCY – kreatywne zajęcia zintegrowane

Marlena Wojciechowska

WTOREK

15.00-16.30 (2)

16.45-18.15 (2)

Podczas zajęć uczestnicy odkrywają świat wielozmysłowo tak, by oprócz wartości edukacyjnej, coraz lepiej radzili sobie z własnymi emocjami! Poprzez kolorową stymulację nauczyciel wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspomaga budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, dba o usprawnianie ruchowe, wspiera rozwój poznawczy, opisuje elementy świata. Uwalnia naturalną ekspresję twórczą, wspiera samodzielność, a dzieci czerpią satysfakcje z kreatywnego działania. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji

MISZ-MASZ – kreatywne zajęcia zintegrowane

Elżbieta Grunkiewicz

PONIEDZIAŁEK

15.00-16.30 (2)

16.45-18.15 (2)

Głównym celem koła  jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez kształcące i wychowawcze wartości działań plastycznych, muzycznych i teatralnych. Podczas zajęć dzieci będą wykonywać m.in. malowanie farbami na świeczkowym tle, wydrapywanki na tuszu, odbijanki zakrętkowo-patyczkowe, śmieszny jesienny ludzik liściasty, bukiet z liści w wazonie, orzechowe sówki, laleczki z szyszek, świnka- skarbonka, zamek dla lalek, papierowe miasto, akwarium w pudełku, itp.

LEARN AND PLAY – koło j. angielskiego

Ewelina Nakielska

ŚRODA

17.00-17.45 (1) 1 klasa SP

18.00-18.45 (1) 2 klasa SP

Głównym  celem koła  jest opanowanie przez dzieci podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie się z systemem fonetycznym, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych. Uczestnicy, biorąc aktywny udział w zajęciach, poznają ciekawe historyjki odwołujące się do dziecięcej wyobraźni.  Poprzez zabawę, śpiew, wyliczanki, quizy i gry oraz ćwiczenia ruchowe uczą się  nowego słownictwa, a  także zdobywają wiedzę dotyczącą kultury i tradycji krajów angielskiego obszaru językowego.  Regularne uczestnictwo w zajęciach koła języka angielskiego przynosi następujące efekty: poszerza słownictwo, utrwala umiejętne stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych, rozwija poprawną wymowę, wzbogaca wiadomości o krajach anglojęzycznych, rozwija kreatywność, pomaga pokonywać nieśmiałość związaną z wypowiedzią ustną, efektywnie wypełnia czas wolny.

Przedział wiekowy: klasy I-II SP

TRAVELLERS – koło języka angielskiego

Hanna Rędzińska

PONIEDZIAŁEK

17.00-17.45 -3 KLASA SP

Zajęcia adresowane do dzieci mających już wstępne doświadczenie językowe, zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy,  udoskonalaniem swoich umiejętności lingwistycznych w celu sprawnego posługiwania się językiem angielskim  w sytuacjach dnia codziennego, rozwijając  takie sprawności jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie w obcym języku.

AKOLADA – Warsztaty muzyczne 

Katarzyna Kożuch 

ŚRODA

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

Na zajęciach warsztatów muzycznych uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności muzyczne nauki gry na gitarze wraz nauką śpiewu. Lekcje odbywają się grupowo. Podczas zajęć dzieci uczą się akordów, poznają różnorodne piosenki, które wspólnie ćwiczymy, gramy i śpiewamy. Zajęcia trwają 45 minut. Należy posiadać własny instrument.

Przedział wiekowy: od 8 r. ż

ABC DEUTSCH – Koło języka niemieckiego 

Katarzyna Kurpińska

WTOREK

15.15-16.00 (1)

Nauka języków obcych jest kluczem do poznania świata. Na zajęciach Koła Języka Niemieckiego uczniowie uczą się nie tylko praktycznego posługiwania się językiem niemieckim, reagowania  w sytuacjach życia codziennego, lecz także poznają osobliwości Niemiec , krajów niemieckojęzycznych, zwyczaje i obyczaje .

Zajęcia na dwóch poziomach zaawansowania, w małych grupach pozwalają na indywidualizację pracy i rozwój zainteresowań językowych.

ENTEREK – Koło informatyczne 

Elżbieta Skiba 

PONIEDZIAŁEK

15.00 -15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

 

CZWARTEK

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

Zajęcia mają na celu popularyzację informatyki wśród dzieci. Różne formy prowadzenia zajęć dają uczestnikom możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie redagowania tekstów, projektowania plakatów, wizytówek, zaproszeń, tworzenia własnej grafiki, oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnicy kół są autorami wielu prac plastycznych, poznają zasady bezpiecznej pracy z komputerem oraz uczą się zasad odpowiedzialnego, zgodnego z „netykietą” korzystania z Internetu.

 

GRANDA – Dziecięcy Zespół Wokalny

Daria Porębska

ŚRODA

16.15 – 17.45

(1i2 klasy SP)

 

CZWARTEK

16.15 – 17.45

(3-4 klasy SP)

Młodzi uczestnicy Zespołu Wokalnego GRANDA mają okazję rozwijać swój głos, zapoznać się z poprawną techniką śpiewania, wzbogacić swój repertuar, nauczyć się pracy z mikrofonem i prezentacji scenicznej.

Nasz zespół  to przede wszystkim okazja do rozwijania talentu wokalnego dzieci, ale także wspaniała zabawa, nawiązywanie nowych przyjaźni i spędzanie czasu wolnego wśród rówieśników. W programie  znajduje się także udział w koncertach, konkursach, pokazach i festiwalach, które są możliwością do prezentacji umiejętności naszych podopiecznych.

W repertuarze nie zabraknie piosenek dziecięcych, okazjonalnych, ale również znanych przebojów, które porwą każdego słuchacza. Część piosenek wykonywana jest w języku angielskim, dzięki czemu nasi uczniowie wzbogacają również swoje predyspozycje językowe.

 

BARWNE INSPIRACJE – warsztaty plastyczne

Marta Lachor-Winiarska

WTOREK

16.00-18.15 (3)

„Barwne inspiracje” to profesjonalne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W czasie zajęć wszyscy przeżywamy barwną i inspirującą podróż do świata sztuki. Czerpiemy z natury, uczymy się dostrzegać i doceniać jej piękno. Nasze prace są oryginalne, niezwykłe i barwne. Systematycznie bierzemy udział w wernisażach organizowanych w naszej placówce lub poza nią.  Aktywnie uczestniczymy w konkursach plastycznych i odnosimy w nich sukcesy. Wszystkie nasze działania twórcze publikujemy na FB.

 

AbsTRAKCYJNI – koło musicalowe

Aleksandra Szober

ŚRODA

15.45-17.15 (2)

Koło musicalowe „AbsTRAKCYJNI” to wyjątkowo twórcza przygoda rozwijająca dzieci i młodzież artystycznie (dzięki połączeniu gry aktorskiej, tańca oraz elementów muzycznych) oraz fizycznie (ruch sceniczny i profilaktyka logopedyczna). Poprzez cotygodniowe kreatywne wyzwania (oraz występy sceniczne!) uczestnicy mają szansę przełamywać swoje bariery nieśmiałości i wzbogacać świadomość własnych talentów, predyspozycji i możliwości. Różnorodna grupa wiekowa pozwala także na trening umiejętności społecznych we wspólnym, artystycznym działaniu

ROBOTYKA

Bogdan Malisz

WTOREK

16.30-18.00 (2)

18.15-19.45 (2)

Współczesna edukacja kładzie szczególny nacisk na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w otaczającym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji.  Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi naszych wychowanków, daje im możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań.

Zajęcia z robotyki z klockami Lego Education wprowadzają  ich uczestników (uczniów klas 1-3 szkół podstawowych) w świat programowania, robotyki i informatyki. Młodzi inżynierzy w parach budują z klocków robota, żeby wreszcie za pomocą specjalnie dostosowanego oprogramowania, samodzielnie wprawić swoje budowle w ruch! Zajęcia prowadzone są w duchu nauki poprzez zabawę, każdy uczestnik aktywnie spędza czas pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia są ciekawe i dynamiczne: Moc nauki, zabawy i radości gwarantowana!

 

SZALONE PĘDZLE – koło plastyczne

Damian Pacha

ŚRODA

16.15-17.45 (2h)

18.00-19.30(2)

Praca w kole plastycznym SZALONE PĘDZLE to przede wszystkim plastyczna zabawa.  Uczestnicy podczas zajęć malują, rysują, rzeźbią, poznają nowe techniki rysunkowe i graficzne oraz doskonalą swój warsztat – warsztat małego artysty. Często biorą  udział w konkursach plastycznych. Tematy prac to: martwa natura, pejzaż, portret, postać ludzka, prace z wyobraźni.

 

OFERTA DLA KLAS IV-VI SP

RĘKOTWORKI – Koło plastyczne

Barbara Ślefarska

CZWARTEK

16.30-18.00

18.15-19.45

Na zajęciach uczestnicy poznają wiele ciekawych technik plastycznych, nawet tych bardzo brudzących, np. malowanie wałkami, tuszami, lepienie z masy solnej i gipsu. Dzieci wycinają, rysują, konstruują postacie z papieru, wytwarzają przedmioty codziennego użytku, tworzą rzeźby, a także szyją – przyszywają guziki, wykonują aplikacje koronkowe na ubraniach, ozdabiają spodnie dżinsowe.  Uczą się również malować na tkaninie, czy wykonywać stworki i pomponiki z wełny, ozdabiać poduszki haftem. Wykonują  również latawce, witraże na szybie, a także różne rzeczy z szyszek.

 

TRAVELLERS – koło języka angielskiego

Hanna Rędzińska

PONIEDZIAŁEK

18.00.18.45 – 4 KLASA SP

 

CZWARTEK

17.00-17.45 – 5 i 6 KLASA SP

Zajęcia adresowane do dzieci mających już wstępne doświadczenie językowe, zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy,  udoskonalaniem swoich umiejętności lingwistycznych w celu sprawnego posługiwania się językiem angielskim  w sytuacjach dnia codziennego, rozwijając  takie sprawności jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie w obcym języku

 

Koło języka niemieckiego ABC DEUTSCH

Katarzyna Kurpińska

WTOREK

16.15-17.00 (1) 4-5 klasa SP

17.15-18.45 (2) -od 6 klasy SP

Nauka języków obcych jest kluczem do poznania świata. Na zajęciach Koła Języka Niemieckiego uczniowie uczą się nie tylko praktycznego posługiwania się językiem niemieckim, reagowania  w sytuacjach życia codziennego, lecz także poznają osobliwości Niemiec , krajów niemieckojęzycznych, zwyczaje i obyczaje .

 

Zajęcia na dwóch poziomach zaawansowania, w małych grupach pozwalają na indywidualizację pracy i rozwój zainteresowań językowych.

AKOLADA – Warsztaty muzyczne 

Katarzyna Kożuch

ŚRODA

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

Na zajęciach warsztatów muzycznych uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności muzyczne nauki gry na gitarze wraz nauką śpiewu. Lekcje odbywają się grupowo. Podczas zajęć dzieci uczą się akordów, poznają różnorodne piosenki, które wspólnie ćwiczymy, gramy i śpiewamy. Zajęcia trwają 45 minut. Należy posiadać własny instrument.

FILMOWA 16 – Warsztaty medialne

Iwona Ambroziak

CZWARTEK

13.40-15.10 (2)

15.25-16.10 (1)

W kole medialnym można rozwijać swoją kreatywność, pasje, zainteresowania, dotyczące filmu oraz nauczyć się: pracy metodą projektu, pisania scenariusza filmowego, tworzenia storyboardów, a także realizować i oglądać filmy animowane, fabularne i dokumentalne. 

BARWNE INSPIRACJE – warsztaty plastyczne

Marta Lachor-Winiarska

WTOREK

16.00-18.15 (3)

„Barwne inspiracje” to profesjonalne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W czasie zajęć wszyscy przeżywamy barwną i inspirującą podróż do świata sztuki. Czerpiemy z natury, uczymy się dostrzegać i doceniać jej piękno. Nasze prace są oryginalne, niezwykłe i barwne. Systematycznie bierzemy udział w wernisażach organizowanych w naszej placówce lub poza nią.  Aktywnie uczestniczymy w konkursach plastycznych i odnosimy w nich sukcesy. Wszystkie nasze działania twórcze publikujemy na FB.

SZALONE PĘDZLE – koło plastyczne

Damian Pacha

ŚRODA

16.15-17.45 (2)

18.00-19.30(2)

Praca w kole plastycznym SZALONE PĘDZLE to przede wszystkim plastyczna zabawa.  Uczestnicy podczas zajęć malują, rysują, rzeźbią, poznają nowe techniki rysunkowe i graficzne oraz doskonalą swój warsztat – warsztat małego artysty. Często biorą  udział w konkursach plastycznych. Tematy prac to: martwa natura, pejzaż, portret, postać ludzka, prace z wyobraźni.

AbsTRAKCYJNI – koło musicalowe

Aleksandra Szober

ŚRODA

15.45-17.15(2h)

Koło musicalowe „AbsTRAKCYJNI” to wyjątkowo twórcza przygoda rozwijająca dzieci i młodzież artystycznie (dzięki połączeniu gry aktorskiej, tańca oraz elementów muzycznych) oraz fizycznie (ruch sceniczny i profilaktyka logopedyczna). Poprzez cotygodniowe kreatywne wyzwania (oraz występy sceniczne!) uczestnicy mają szansę przełamywać swoje bariery nieśmiałości i wzbogacać świadomość własnych talentów, predyspozycji i możliwości. Różnorodna grupa wiekowa pozwala także na trening umiejętności społecznych we wspólnym, artystycznym działaniu

GITARA I UKULELE – warsztaty instrumentalne

Katarzyna Kożuch

PONIEDZIAŁEK

16.00-16.45(1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

19.00-19.45 (1)

Gitara i ukulele – instrumenty bardzo lubiane przez wszystkie dzieci i młodzież. Na zajęciach warsztatów instrumentalnych uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności gry na tych instrumentach.  Poznają od podstaw akordy oraz śpiewają różnorodne piosenki.  Zajęcia odbywają się grupowo (wychowankowie dobierani są pod względem wieku i umiejętności).  Na oba instrumenty zapraszamy dzieci i młodzież  w wieku od 8 lat. Zajęcia trwają 45 minut.  Należy posiadać własny instrument. Dzień i godzina zajęć ustalana jest indywidualnie z nauczycielem  prowadzącym. 

A’VARIA – Młodzieżowy zespół wokalny

Daria Porębska

ŚRODA

18.00-19.30

5 i 6 klasy

W trakcie zajęć młodzi uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swój głos, zapoznać się z poprawną techniką wokalistyki rozrywkowej, szkolić dykcję i interpretację z elementami improwizacji wokalnej, a także wzbogacić swój repertuar, nauczyć się pracy z mikrofonem i prezentacji scenicznej.

W programie naszych zajęć znajduje się także udział w koncertach, konkursach, pokazach i festiwalach, które są możliwością do prezentacji umiejętności naszych podopiecznych. W repertuarze znajdą się głównie polskie i zagraniczne utwory muzyki rozrywkowej w ciekawych wielogłosowych aranżacjach, ale nie zabraknie muzycznych eksperymentów.

WARSZTATY TEATRALNE 

Sebastian Podleśny

PIĄTEK

15.30-17.00 (2)

 

17.15-18.45 (2)

OD 13 R. Ż

Teatr, to sztuka, która pozwala nie tylko zostać na chwilę kimś innym, ale tez lepiej zrozumieć to, kim jest się naprawdę. Umiejętności aktorskie są w codziennym życiu niezastąpione właściwie w każdej sytuacji i przydają się niezależnie od wybranego zawodu. To szansa na odkrycie w sobie scenicznego zwierzęcia, okazja do popracowania nad umiejętnościami z zakresu dykcji, interpretacji tekstu, ruchu scenicznego. Poza ćwiczeniami młodzi adepci sztuki scenicznej przygotowują spektakle teatralne ucząc się pracy nad rolą i konstruowania postaci oraz mają szansę sprawdzenia się przed publicznością. Serdecznie zapraszamy do tej wspaniałej, magicznej przygody, która pozwoli odkryć lub rozwinąć posiadane talenty.

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

AKOLADA – Warsztaty muzyczne

Katarzyna Kożuch

ŚRODA

15.00-15.45 (1)

16.00-16.45 (1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

Na zajęciach warsztatów muzycznych uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności muzyczne nauki gry na gitarze wraz nauką śpiewu. Lekcje odbywają się grupowo. Podczas zajęć dzieci uczą się akordów, poznają różnorodne piosenki, które wspólnie ćwiczymy, gramy i śpiewamy. Zajęcia trwają 45 minut. Należy posiadać własny instrument.

GITARA I UKULELE – warsztaty instrumentalne

Katarzyna Kożuch

PONIEDZIAŁEK

16.00-16.45(1)

17.00-17.45 (1)

18.00-18.45 (1)

19.00-19.45 (1)

Gitara i ukulele – instrumenty bardzo lubiane przez wszystkie dzieci i młodzież. Na zajęciach warsztatów instrumentalnych uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności gry na tych instrumentach.  Poznają od podstaw akordy oraz śpiewają różnorodne piosenki.  Zajęcia odbywają się grupowo (wychowankowie dobierani są pod względem wieku i umiejętności).  Na oba instrumenty zapraszamy dzieci i młodzież  w wieku od 8 lat. Zajęcia trwają 45 minut.  Należy posiadać własny instrument. Dzień i godzina zajęć ustalana jest indywidualnie z nauczycielem  prowadzącym. 

Warsztaty teatralne

Sebastian Podleśny

PIĄTEK

17.15-18.45 (2)

Teatr, to sztuka, która pozwala nie tylko zostać na chwilę kimś innym, ale tez lepiej zrozumieć to, kim jest się naprawdę. Umiejętności aktorskie są w codziennym życiu niezastąpione właściwie w każdej sytuacji i przydają się niezależnie od wybranego zawodu. To szansa na odkrycie w sobie scenicznego zwierzęcia, okazja do popracowania nad umiejętnościami z zakresu dykcji, interpretacji tekstu, ruchu scenicznego. Poza ćwiczeniami młodzi adepci sztuki scenicznej przygotowują spektakle teatralne ucząc się pracy nad rolą i konstruowania postaci oraz mają szansę sprawdzenia się przed publicznością. Serdecznie zapraszamy do tej wspaniałej, magicznej przygody, która pozwoli odkryć lub rozwinąć posiadane talenty.

BARWNE INSPIRACJE – warsztaty plastyczne

Marta Lachor-Winiarska

WTOREK

16.00-18.15 (3)

„Barwne inspiracje” to profesjonalne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W czasie zajęć wszyscy przeżywamy barwną i inspirującą podróż do świata sztuki. Czerpiemy z natury, uczymy się dostrzegać i doceniać jej piękno. Nasze prace są oryginalne, niezwykłe i barwne. Systematycznie bierzemy udział w wernisażach organizowanych w naszej placówce lub poza nią.  Aktywnie uczestniczymy w konkursach plastycznych i odnosimy w nich sukcesy. Wszystkie nasze działania twórcze publikujemy na FB.

 

A’VARIA – Młodzieżowy zespół wokalny

Daria Porębska

CZWARTEK

18.00-19.30

W trakcie zajęć młodzi uczestnicy będą mieli okazję rozwijać swój głos, zapoznać się z poprawną techniką wokalistyki rozrywkowej, szkolić dykcję i interpretację z elementami improwizacji wokalnej, a także wzbogacić swój repertuar, nauczyć się pracy z mikrofonem i prezentacji scenicznej.

W programie naszych zajęć znajduje się także udział w koncertach, konkursach, pokazach i festiwalach, które są możliwością do prezentacji umiejętności naszych podopiecznych. W repertuarze znajdą się głównie polskie i zagraniczne utwory muzyki rozrywkowej w ciekawych wielogłosowych aranżacjach, ale nie zabraknie muzycznych eksperymentów.

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »