Szkoła Patriotów – nasza szkoła przystąpiła do Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego

Szkoła Patriotów to Wojewódzki Projekt Edukacyjny, do którego przystąpiła nasza szkoła.

   Jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski.

   Wychowanie patriotyczne to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

   Wrzesień to miesiąc, kiedy wspominamy bohaterów i ofiary kampanii wrześniowej 1939 roku. Klasa 8a wraz z opiekunkami – Elżbietą Skwarczyńską Cieślar i Anną Danielewską, odwiedzili cmentarz przy ulicy 11 Listopada, aby uporządkować mogiły ofiar września, oddać hołd poległym i zamordowanym przez niemieckich agresorów, złożyć symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicze. Uczniowie odbyli również plenerową lekcję historii na terenie, gdzie kiedyś było lotnisko polowe w Klimontowie. Poznali historię II Pułku 26 Eskadry oraz bohaterską postawę mieszkańców swojej dzielnicy, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Aktualności

Wspólne kroki w cyberświecie …

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”KROK DRUGI – DOBRE MANIERY Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych oraz rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującym

Czytaj dalej »

Lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości

   W kwietniu w klasach 5b (grupa chłopców) oraz 6b odbyły się ciekawe lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości.    Co to za tajemnicze laboratorium? To nowoczesne miejsce, w którym uczniowie mogą zgłębiać tajniki

Czytaj dalej »