SZKOŁA PATRIOTÓW – KLASA II B

W kwietniu tego roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Patriotów”. Celem podejmowanych działań jest kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku  naszych uczniów dla ważnych dla Sosnowca wydarzeń historycznych i miejsc pamięci narodowej.

Dnia 04 października podczas jesienno-historycznego spaceru, uczniowie klasy II B poznawali historię dzielnicy Klimontów.

Miejscem pamięci, które wybraliśmy jako najważniejsze dla społeczności lokalnej jest kaplica Matki Boskiej z 1746 roku. Znajduje się ona w parku w Klimontowie. Zbudowana jest w kształcie okrągłej baszty. Pierwotnie była to kaplica rodziny Mieroszewskich, którzy nieopodal mieli swój dwór. Według tradycji, kapliczka była świadkiem wielu wydarzeń związanych z historią Polski. Podczas powstania listopadowego zatrzymał się tutaj Samuel Różycki – dowódca oddziału powstańczego. Właściciel majątku klimontowskiego, Jacek Siemieński, czynnie wspierał powstanie styczniowe, prawdopodobnie w kaplicy przechowywano broń dla powstańców.

Kolejnym miejscem będącym świadkiem wydarzeń historycznych jest mała granitowa kapliczka, zwieńczona malowanym na biało stalowym krucyfiksem. Znajduje się ona u zbiegu ulic Klonowej i Makuszyńskiego.

Historia kapliczki sięga 1812 roku. Wtedy to przez tereny dzisiejszego Zagłębia ciągnęły zdziesiątkowane podczas moskiewskiej kampanii wojska Wielkiej Armii Napoleona. Tysiące wycieńczonych, często chorych i pozbawionych ducha walki żołnierzy znalazło się w tragicznej sytuacji. Zapewne przynajmniej kilku z nich dokonało żywota w Klimontowie lub najbliższej okolicy.

Pochowano ich w zbiorowej mogile przy drodze wiodącej z Klimontowa do Dańdówki.

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »