„Zawieszka na choinkę” – informacja o konkursie

Zapraszam uczniów klas I- IV do udziału w konkursie ogólnopolskim

Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę przestrzenną, używając dowolnych technik plastycznych.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

− dostarczenie pracy do pani Moniki Tomaszewskiej do dn. 5.12.2023 (prace powinny mieć załączoną małą kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz szkołą)

− czytelne uzupełnienie dwóch załączników (zgoda na udział w konkursie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

Kryteria oceny prac:

− poziom artystyczny wykonanej pracy;

− inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość;

− stopień nawiązania do tradycji;

− estetyka, staranność wykonania oraz wkład pracy;

− samodzielność wykonania;

NAGRODY!!!!!!

Wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Aktualności

„Lato z Biblioteką”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza na warsztaty i wycieczki w ramach akcji „Jestem eko z biblioteką – lato 2024”. W programie warsztaty, wycieczki, spotkania.

Czytaj dalej »