UNIWERSYTET NAJLEPSZYCH – zaproszenie do programu

   Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Katowice oraz Miasto Sosnowiec już szósty raz uruchamiają wspólnie program „Uniwersytet Najlepszych”. W związku z tym, poszukujemy młodych osób, które chcą zgłębiać tajemnice nauki, uczestniczyć w ciekawych projektach indywidualnych i stać się częścią uniwersyteckiej społeczności.

   Działaniem zaplanowanym w „Uniwersytecie Najlepszych” są indywidualne programy tutoringowe dla wybranych uczennic i uczniów, w ramach których realizowane są oryginalne projekty badawcze. Uczennice i uczniów rekrutujemy do programu na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Poszukujemy młodych osób, które chcą rozwijać swoje różnorodne pasje, wyróżniają się kreatywnością i samodzielnością. Ideą programu jest umożliwianie im rozwoju w ramach współpracy z badaczami i badaczkami Uniwersytetu Śląskiego, a także ich realna obecność w przestrzeni Uniwersytetu oraz jego doświadczanie.

   Program przeznaczony jest dla uczennic i uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 1-3 szkoły ponadpodstawowej (w przypadku czteroletniego programu nauczania) lub klas 1-4 szkoły ponadpodstawowej (w przypadku pięcioletniego programu nauczania). W formularzu należy krótko uzasadnić chęć przystąpienia do programu oraz załączyć rekomendację nauczycielki/nauczyciela wraz ze zgodą dyrekcji na udział w projekcie. Formularz wypełnić musi osoba pełnoletnia – w przypadku uczniów i uczennic którzy/które nie ukończyli/ły 18 roku życia formularz wypełnia rodzic lub prawny opiekun/opiekunka.

   Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 17 marca 2024 roku, poprzez formularz online: https://formularze.us.edu.pl/us_najlepszych Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdują się na stronie: https://www.uniwersytetotwarty.us.edu.pl/uniwersytet-najlepszych/

   O wynikach naboru poinformujemy każdego za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zapraszamy do współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorkami programu:

dr Magdalena Christ (magdalena.christ@us.edu.pl)

dr Monika Frania (monika.frania@us.edu.pl)

Aktualności

Wspólne kroki w cyberświecie …

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”KROK DRUGI – DOBRE MANIERY Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych oraz rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującym

Czytaj dalej »

Lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości

   W kwietniu w klasach 5b (grupa chłopców) oraz 6b odbyły się ciekawe lekcje w ramach Laboratorium Przyszłości.    Co to za tajemnicze laboratorium? To nowoczesne miejsce, w którym uczniowie mogą zgłębiać tajniki

Czytaj dalej »