Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historyczno – plastycznym „Majowe święta”

Drodzy Uczniowie klas 4 – 8

      Trzeci Maja to święto narodowe Polaków, obchodzimy w tym dniu rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

     Dzień 2 maja jest świętem flagi. Uczcijmy nasze majowe święta, biorąc udział w konkursie historyczno- plastyczny.

Zapraszam do udziału w konkursie historyczno – plastycznym na plakat

Majowe święta

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4- 8 Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat (do wyboru):

Święto Konstytucji 3 maja

2 maja – Święto Flagi

Cele konkursu: 

 • budzenie zainteresowania historią Polski,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną,
 • promowanie talentów.

 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4- 8,
 • plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej,
 • przyjmowane będą prace wykonane na brystolu w formacie A3 w kolorze białym, czerwonym lub biało- czerwonym,
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba,
 • prace należy przekazać do 18 kwietnia 2024 r. – nauczyciel Elżbieta Skwarczyńska-Cieślar.

Zasady oceniania prac:  

do oceny prac konkursowych zostanie powołana komisja, która oceni prace pod względem:

 • poprawności merytorycznej,
 • pomysłowości,
 • estetyki wykonania,
 • oryginalności.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

 • imię i nazwisko autora pracy,
 • klasa.

Informacje proszę zamieścić na odwrotnej stronie plakatu

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2024r. na stronie internetowej naszej szkoły.

Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy, punkty z zachowania oraz oceny z historii za pracę dodatkową.

Wasze prace znajdą się na wystawie szkolnej, którą upamiętnimy i uczcimy majowe święta.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

                                                                       Elżbieta Skwarczyńska Cieślar 

Aktualności