Udział naszej reprezentacji w Emiliadzie

   Kolejny raz uczniowie naszej szkoły stanęli do międzyszkolnego konkursu EMILIADA, którego organizatorem  jest prestiżowe sosnowieckie liceum im. Emilii Plater.

Konkurs jest skierowany do uczniów, którzy wykazują zainteresowania przyrodnicze.  

   Największe zaciekawienie budzi formuła konkursu odbiegająca od indywidualnego zmagania się z teoretycznymi zadaniami na rzecz pracy zespołowej i uwaga laboratoryjnej! Taka formuła pozwala na zredukowanie stresu, wzajemne wsparcie emocjonalne oraz uważniejszemu przyjrzeniu się otoczeniu. A historia szkoły liczy ponad 100 lat! W ciekawych, zabytkowych murach mieszczą się nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie przyrodnicze.

   W szkole wyczuwa się życzliwą atmosferę. Nad sprawną organizacją konkursu czuwali profesorowie, w czym chętnie pomagali uczniowie liceum. Miłą dla nas niespodzianką było spotkanie z naszym absolwentem!  Kuba otoczył nas  troskliwą opieką, czuwał nad pracą naszych drużyn jako asystent nauczyciela.  Zespołom z innych szkół także przydzielono uczniów pełniących role asystentów. 

   Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu: biologii, chemii, oraz geografii. Podsumowując: pozytywne wrażenia i emocje jakie były udziałem dwóch zespołów – dziewcząt z klasy 7a  i  koedukacyjnego zespołu z klasy 8a,  przekonują  o wartości wyjazdów naukowych. Bo przecież  ważne jest, aby nas   „coś naprawdę zajmowało” jak mawiał J. Korczak. Trzymamy kciuki za nasze zespoły.

Aktualności