Wspólne kroki w cyberświecie …

„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”
KROK DRUGI – DOBRE MANIERY
 
Celem tego spotkania było uświadomienie dzieciom istnienia zasad obowiązujących użytkowników Internetu i mediów elektronicznych oraz rozwój umiejętności korzystania z Internetu zgodnie z obowiązującym zasadami.
 
„WSPÓLNE KROKI W CYBERŚWIECIE”
KROK TRZECI – BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
 
Podczas tego spotkania rozmawialiśmy na temat bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w Internecie.
KROK CZWARTY 
CYBERDORADCY DS. BEZPIECZEŃSTWA 
 
Uczniowie na tym spotkaniu pogłębili wiedzę na temat zagrożeń: nadmierne spędzanie czasu wolnego z użyciem mediów elektronicznych i Internetu, cyberprzemoc, hejtowanie, niebezpieczne treści i niebezpieczne znajomości.

Aktualności