Podsumowanie akcji Sprzątamy Dla Polski

   22 kwietnia uczniowie klas IV – VIII  zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki  uczestniczyli w akcji #SprzątamyDlaPolski! Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Dzieci sprzątały teren wokół szkoły oraz pobliskiego osiedla. Akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Koordynatorki akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie:

A. Gawlik, A. Skowrońska

Aktualności