Jubileusz szkoły

Jubileusz 35-lecia
Szkoły Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu
zachęcamy do wzięcia udziału w imprezach towarzyszących

W związku ze zbliżającymi się obchodami 35 – lecia Naszej Szkoły, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w proponowanych przez nas konkursach, w których mogą wziąć udział wszystkie pokolenia absolwentów, rodziców oraz uczniów.

Nie ukrywamy, że Państwa udział w proponowanych konkursach jest bardzo ważny, gdyż wypowiedzi, prace plastyczne, zdjęcia będą stanowiły bardzo cenne dla nas eksponaty.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w zaproponowanych konkursach. 

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ:

Pamiątka związana ze Szkołą Podstawową Nr 46

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się obchodami jubileuszu 35 – lecia Szkoły Podstawowej nr 46, zwracamy się z ogromną prośbą o udostępnienie przez Państwa posiadanych pamiątek związanych z naszą szkołą – zdjęć, dyplomów, tarcz szkolnych i innych przedmiotów wiążących się z ciekawym życiem naszej szkoły na przełomie lat 80. i 90. oraz 2000.

Wszystkie papierowe wersje pamiątek zeskanujemy, by nie uszkodzić oryginałów, pamiątki rzeczowe zwrócimy właścicielom po zakończeniu jubileuszowych obchodów.

Będziemy wdzięczni za wszystko, co stanowi ciekawą pamiątkę życia szkolnego w SP nr 46.

Pocztówka od Absolwenta, Ucznia, Uczennicy, Rodzica

Szanowni Państwo,

Ruszamy z akcją „Pocztówka od…”. Prosimy, aby na otrzymanych kartkach pocztowych z wizerunkiem naszej szkoły zamieścić życzenia dla naszaj szacownej, choć dość młodej Jubilatki. Czego chcieliby życzyć nam wszystkim absolwenci? Czego życzyliby sobie w murach naszej szkoły obecni uczniowie? I ich rodzice?  Na odwrocie karki pocztowej można wykonać rysunek naszej szkoły kiedyś, obecnie lub takiej, jaka powinna być w przyszłości.

Czekamy na gorące i szalone życzenia, które można przekazywać do „skrzynki pocztowej” na konsoli u pani woźnej.

Najciekawsze z nich zostaną odczytane podczas uroczystości jubileuszowych, a otrzymane kartki ozdobią szkolny hol.

"To były piękne dni ..."

Temat konkursu: „To były piękne dni…”

Forma pracy: forma opowiadania, kartki z pamiętnika, wspomnienia

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami szkolnego konkursu mogą być absolwenci Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu, V Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 6 (dawnych szkół mieszczących się w budynku SP nr 46)
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury.
 3. Konkurs związany jest z obchodami jubileuszu 35 – lecia szkoły.
 4. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2024 r., a kończy się 26 stycznia 2024 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie napisaną formę prozatorską – opowiadanie, kartkę z pamiętnika, wspomnienie związane z życiem szkolnym, nauczycielami, lekcjami itp. Tekst może być napisany z perspektywy byłego ucznia, rodzica ucznia naszej szkoły lub innego członka rodziny, obserwatora życia szkolnego na przestrzeni 35 lat.
 7. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 46, ul. Gwiezdna 2, 41-218 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – to były piękne dni…” do dnia 25 stycznia 2024 r.;
 • dostarczyć osobiście do SP46 w Sosnowcu w godzinach otwarcia placówki ( 7.30 – 15.30) w formie wydruku komputerowego podpisanego imieniem, nazwiskiem, danymi do kontaktu.
 • przesłać na adres e-mail adamczyk1971@gmail.com– w temacie proszę konkurs „To były piękne dni…”
 • w razie trudności z wydrukiem komputerowym można pracę napisać czytelnie odręcznie – format kartki A4
 1. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę (załącznik nr 2)

"Moja szkoła w obiektywie"

Temat konkursu: „Moja szkoła w obiektywie”

Forma pracy: wywołane zdjęcie lub kolaż zdjęć o formacie 20 x 30 cm.

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami szkolnego konkursu mogą być uczniowie klas I – VIII oraz absolwenci Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu, V Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 6 (dawnych szkół mieszczących się w budynku SP nr 46)
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury.
 3. Konkurs związany jest z obchodami jubileuszu 35 – lecia szkoły.
 4. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2024 r., a kończy się 26 stycznia 2024 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną fotografię lub kolaż fotografii przedstawiającą zdjęcie naszej szkoły lub jej wnętrza w ciekawym ujęciu i otoczeniu. Praca może także dotyczyć obrobionych zdjęć z przeszłości naszej szkoły.
 7. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 46, ul. Gwiezdna 2, 41-218 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – moja szkoła w obiektywie” do dnia 26 stycznia 2024 r.;
 • dostarczyć osobiście do SP46 w Sosnowcu w godzinach otwarcia placówki ( 7.30 – 15.30) w formie wywołanego zdjęcia z opisaną lub przyklejoną od spodu metryczką według wzoru (załącznik1)
 1. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę (załącznik nr 2)

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zamiłowania do utrwalania wspomnień związanych z dzielnicą.
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności twórczych, fotograficznych.
 • Rozwijanie wrażliwości twórczej i współpraca środowiska szkolnego i lokalnego.

Nagrody:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia za oryginalne i twórcze ujęcie tematu.
  1. Jury oceniać będzie: wrażliwość twórczą, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu podczas obchodów jubileuszu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: https://sp46.sosnowiec.pl
  3. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni wcześnie

"Logo z Lego"

Temat konkursu: „LOGO Z LEGO”

Forma pracy: twórcza praca konstrukcyjna, płaska lub trójwymiarowa

Zasady konkursu:

 1. Uczestnikami szkolnego konkursu mogą być uczniowie lub absolwenci Szkoły Podstawowej nr 46 w Sosnowcu, V Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 6 (dawnych szkół mieszczących się w budynku SP nr 46)
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury.
 3. Konkurs związany jest z obchodami jubileuszu 35 – lecia szkoły.
 4. Konkurs rozpoczyna się 2 stycznia 2024 r., a kończy się 26 stycznia 2024 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną przygotowaną pracę – istniejące lub wymyślone przez siebie logo naszej szkoły. Materiałem użytym do wykonania powinny być klocki LEGO. Praca może mieć formę przestrzenną lub płaską.
 7. Wskazówki do zaprojektowania logo:
 • Ogranicz ilość kolorów np. do trzech.
 • Projektuj tak, aby w razie potrzeby logo można było zaprezentować w jednym kolorze.
 • Unikaj dużej ilości detali, szczególnie w elementach istotnych dla odbioru.
 • Bazuj na figurach geometrycznych i prostych kształtach.
 1. Prace należy:
 • dostarczyć osobiście do SP nr 46 w Sosnowcu w godzinach otwarcia placówki ( 7.30 – 15.30) do sekretariatu uczniowskiego do 26 stycznia 2024 roku.
 1. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę (załącznik nr 2)

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności wykorzystania znajomości tworzenia logo.
 • Kształtowanie wrażliwości i umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie twórczej wrażliwości i współpraca środowiska szkolnego i lokalnego.

Nagrody:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia za oryginalne i twórcze ujęcie tematu.
  1. Jury oceniać będzie: wrażliwość twórczą, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu podczas obchodów jubileuszu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: https://sp46.sosnowiec.pl
  3. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni wcześniej.