Kadra

mgr Beata Krzymińska
mgr Ewelina Boroń

Nauczyciele:

język polski

język angielski

 język niemiecki

 język rosyjski

 muzyka

fizyka

chemia

matematyka

historia

geografia

biologia

W.O.S.

informatyka

technika

plastyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie do życia w rodzinie

religia

biblioteka

edukacja wczesnoszkolna

świetlica

Psycholog

Błędem,

który często popełniają osoby cierpiące

na problemy z poczuciem własnej wartości,

jest przekonanie,

że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy,

gdy jesteśmy godni podziwu.

CHRISTOPHE ANDRE

Godziny pracy

10:45 - 13:30
8:45 - 11:30
8:45 - 9:45, 10:40 - 12:40, 14:30 - 15:30

Pedagog szkolny

Jeżeli nie zrobiła tego rodzina…
To szkoła musi wyposażyć dziecko w korzenie…
Aby mogło stanąć mocno i rosnąć…
Wyposażyć dziecko w skrzydła…
Aby mogło wznieść się w powietrze
Połamane korzenie i okaleczone skrzydła niweczą nadzieję.
A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to co niewidzialne,
dotknąć tego co nieuchwytne, dokonać tego co niemożliwe
J.J.McWhirter

Godziny pracy

8:10 - 12:30
9:45 - 12:45
9:00 - 12:45
10:00 - 13:30
9:00 - 13:30

Pedagog specjalny

Jeżeli nie zrobiła tego rodzina…
To szkoła musi wyposażyć dziecko w korzenie…
Aby mogło stanąć mocno i rosnąć…
Wyposażyć dziecko w skrzydła…
Aby mogło wznieść się w powietrze
Połamane korzenie i okaleczone skrzydła niweczą nadzieję.
A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to co niewidzialne,
dotknąć tego co nieuchwytne, dokonać tego co niemożliwe
J.J.McWhirter

Godziny pracy

8:00 - 10:30
11:30 - 13:45
10:40 - 11:40
8:45 - 10:30

Drogi Uczniu, zwróć się do psychologa szkolnego jeżeli:

 • potrzebujesz rozmowy lub masz jakiś problem,
 • masz trudności w szkole z nauką,
 • masz trudności w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czujesz się bezpiecznie w szkole, w domu lub poza nim,
 • w domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia dobre funkcjonowanie,
 • nie radzisz sobie ze swoimi emocjami,
 • potrzebujesz wsparcia,
 • potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie ze stresem lub napięciem,
 • widzisz, że ktoś inny potrzebuje pomocy, ale nie wiesz w jaki sposób jej udzielić,
 • dzieje się cokolwiek z czym nie chcesz zostać sam/a.

Wspólnie zastanowimy się jak najlepiej rozwiązać istniejący problem i wypracujemy odpowiedni system działania.

Pamiętaj, że w gabinecie nie oceniamy się nawzajem tylko próbujemy rozwiązać istniejący problem wspólnie – możesz więc czuć się tu w pełni swobodnie i bezpiecznie. Taki sposób rozmowy naprawdę pomaga!

Drodzy Rodzice! Wy również możecie przyjść do gabinetu psychologa szkolnego jeśli:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka,
 • chcecie porozmawiać o dziecku i relacjach między Wami,
 • macie pytania lub wątpliwości związane z wynikami w nauce dziecka oraz jego funkcjonowaniem w szkole lub w domu,
 • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
 • macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukacie pomocy.
Pedagog to osoba która nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje.
Pamiętaj to Twój przyjaciel, który wysłucha, zrozumie doradzi.
Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Chciałbyś z kimś porozmawiać.
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź również z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Szanowny Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
Masz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole.
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
Szukasz pomocy.

JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY?

1Spróbuj zignorować to, co mówią sprawcy, udawaj, że cię to wcale nie obchodzi. Nie pokazuj, że jesteś smutny lub zły. Twoje zdenerwowanie sprawia im satysfakcję i zachęca do dalszego atakowania.

2Staraj się wyglądać na pewnego siebie. Choć wyprostowany (plecy proste, podniesiona głowa). Możesz ćwiczyć taką postawę w domu, przed lustrem. Pamiętaj, że sprawcy szukają uczniów wyglądających na takich, którzy się przestraszą i nie będą potrafili się obronić.

3Ćwicz swój głos. Odpowiadaj pewnym i mocnym głosem, postaraj się patrzeć innym w oczy. Sprawcy przemocy zaczepiają osoby, które mówią cicho i nieśmiało.

4Jeśli ci dokuczają – najlepiej odejdź. Nie przejmuj się, co o tobie pomyślą. Im dłużej będziesz stał i słuchał, tym większą zabawę będą mieli sprawcy.

5Przygotuj sobie odpowiedź. Jeśli ktoś często ci dokucza lub cię zaczepia, możesz mieć przygotowaną odpowiedź np. Nie masz nic innego do roboty? Mów sobie co chcesz, mnie to nie obchodzi.

6Powiedz stanowczo, że nie zgadzasz się na takie traktowanie, np. Nie mów tak do mnie. Nie zgadzam się. Nie nazywam się tak.

7Spróbuj być dowcipny i zażartować. Poczucie humoru jest często najlepszą „bronią” na agresję. Jeśli w takiej sytuacji potrafisz zachować zimną krew i śmiać się, z pewnością sprawcy pomyślą, że niczym się nie przejmujesz i zostawią cię w spokoju.

8Spróbuj zaskoczyć sprawców. Zrób coś, co zbije ich z tropu, zdziwi. Możesz powiedzieć coś zupełnie nie na temat. Możesz udać, że nie dosłyszysz, co mówią do ciebie. Powiedz do nich „Nic nie słyszę” „Możecie powiedzieć to głośniej?”

9Powiedz o tym bliskiej ci osobie. Może to być kolega z klasy, z podwórka, po prostu ktoś, kogo dobrze z nasz i komu ufasz. Gdy podzielisz się z kimś swoim zmartwieniem od razu poczujesz się lepiej. Poproś o pomoc i dobrą radę. Jeśli jest to osoba ze szkoły, to spędzaj z nią czas na przerwach. Bądźcie w miejscach, gdzie dyżurują nauczyciele. Sprawcy częściej atakują pojedynczych uczniów. 

0

Poradź się rodziców, wychowawcy lub pedagoga. Opowiedz im o swoim kłopocie. Rodzice są dla ciebie najważniejszymi osobami na   świecie. Dorośli mają różne sprytne pomysły na to, jak rozwiązać problem. Warto skorzystać z ich rady i doświadczenia. Otwórz się przed osobą, do której masz zaufanie.

Wydawanie opinii szkolnych na prośbę rodziców/ prawnych opiekunów
Rodzic/ prawny opiekun chcąc uzyskać opinię szkolną o dziecku, proszony jest o złożenie w sekretariacie uczniowskim szkoły stosowny wniosek.
Opinia zostanie sporządzona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Druki wniosków są również do pobrania w sekretariacie szkoły.

Pielęgniarka szkolna

GABINET MEDYCZNY
Opiekę medyczną nad uczniami SP 46 sprawuje
NZOZ Nasza Przychodnia 

z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 2
tel. 32 263-24-84 
www.nasza-przychodnia.pl

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Anna Byjoś

w roku szkolnym 2023/2024

9:00 - 13:00
8:00 - 13:00
8:00 – 13:00
8:00 - 13:00
------

Do zadań pielęgniarki/higienistki szkolnej należy:

• świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
• świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
• kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
• doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

• rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
• układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
• zeza (Cover test, test Hirschberga);
• ostrości wzroku;
• widzenia barw;
• słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
• ciśnienia tętniczego krwi.
Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje orientacyjnej oceny ucznia w zakresie zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

Szkolny doradca zawodowy - mgr Agnieszka Bąk

Godziny pracy:
Poniedziałek: 12:45– 14:00
Wtorek: 8:45 - 13:30

Co chciałbyś osiągnąć w życiu:

1. Kim chciałbyś być?
2. Co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, którą chciałbyś robić w przyszłości?
3. Jaki jest twój wymarzony zawód?
4. Jak widzisz siebie za 5,10, 20 lat?
Jeżeli kiedykolwiek zadawałeś sobie te pytania to już dobry początek:
Zaczynasz myśleć o sobie poważnie, o sobie…. w końcu jesteś dla siebie najważniejszą osobą………
Z tymi  pytaniami nie jesteś sam, nie powinieneś zostawać sam….
Może warto o tym porozmawiać z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami, doradcą zawodowym….

W czym pomoże ci doradca zawodowy:

Wiedza o samym sobie, Zainteresowania, Zdolności, Umiejętności, Predyspozycje psychofizyczne, Stan zdrowia, Wiedza o zawodach, Czynności zawodowe, Zakres obowiązków, Czas pracy, Miejsce pracy, Zapotrzebowania rynku pracy  na zawody, Zawody przyszłości, Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, Wiedza o systemie kształcenia i sieci szkół   w Polsce, Informacje szkołach w Sosnowcu, Kierunki kształcenia  w liceach, technikach ,zasadniczych szkołach zawodowych

W gabinecie doradcy dysponujemy następującymi źródłami informacji:

informatory o zawodach, ulotki informacyjne, testy do badania predyspozycji zawodowych, materiały dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej. komputer  z łączem internetowym kserokopiarka

Zapraszam was na:

na zajęcia grupowe w  klasach  na godzinach wychowawczych, na rozmowy indywidualne, po uprzednim ustaleniu terminu, do korzystania z bazy informacji o zawodach, na zajęcia zawodoznawcze w zakładach pracy, wyjścia do szkół ponadpodstawowych celem zapoznania się z ofertą  szkół w naszym mieście.