Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I półrocze
4 września 2023 r. – 26 stycznia 2024 r.

7 września 2023 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami – wybór trójek klasowych

Klasy I – III godz. 17:00

Klasy IV – VIII godz. 17:00

Zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z procedurami egzaminu

7 września 2023 r. (czwartek)

Zebranie Rady Rodziców – godz. 18:00

13 października 2023 r. (piątek)

Pasowanie na ucznia

Dzień Edukacji Narodowej

19 października 2023 r. (czwartek)

Konsultacje dla rodziców godz. 17:00 – 18:00

23 listopada 2023 r. (czwartek) 

Zebrania z rodzicami

klasy I – III godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17:30

14 grudnia 2023 r. (czwartek)

Kiermasz świąteczny oraz Jasełka

22 grudnia 2023 r. (piątek)

Wigilie klasowe

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

23 – 31 grudnia
2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

do 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek)

Wszyscy nauczyciele wystawiają przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

9 stycznia 2024 r. (wtorek)

Konsultacje dla rodziców godz. 17:00 – 18:00

19 stycznia 2024 r. (piątek)

Ostatni dzień ustalania przez nauczycieli półrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

25 stycznia 2024 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami

klasy I – III godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17:30

29 stycznia –11 lutego 2024 r.

W roku szkolnym 2024/2025:

17 lutego – 2 marca 2025 r.

Ferie zimowe

II półrocze
12 lutego – 21 czerwca 2024 r.

12 marca 2024 r. (wtorek)

Konsultacje dla rodziców godz. 17:00 – 18:00

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

11 kwietnia 2024 r. (czwartek)

Zebrania z rodzicami

klasy I – III godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17:30

29-30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek – wtorek)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

2 maja 2024 r. (czwartek)

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

14-16 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
dla uczniów kl. I – VII

do 29 maja 2024 r. (środa)

Wszyscy nauczyciele wystawiają przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

3 czerwca 2024 r.
(poniedziałek)

Zebrania z rodzicami

klasy I – III godz. 17:00

klasy IV – VIII godz. 17:30

14 czerwca 2024 r. (piątek)

Ostatni dzień ustalania przez nauczycieli rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

21 czerwca 2024 r. (piątek)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Godzina dostępności dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2023/24

LP

NAUCZYCIEL

DZIEŃ

GODZINA

SALA

1

Adamczyk Joanna

wtorek

14:30 – 15:30

228

2

Babicz Joanna

środa

9:30 – 10:30

416

3

Banaś – Szyja Anna

wtorek

8:45 – 9:45

gabinet pedagoga

4

Bąk Agnieszka

piątek

15:15 – 16:15

gabinet doradcy zawodowego

5

Boroń Ewelina

poniedziałek

14:30 – 15:30

gabinet wicedyrektora

6

Boryka – Laskosz Monika

piątek

9:40 – 10:40

310

7

Bryła Agata

środa

12:30 – 13:30

307

8

Czernik Beata

poniedziałek

12:30 – 13:30

302

9

Danielewska Anna

10

Domańska Renata

środa

7:00 – 8:00

223

11

Eliasz Edyta

wtorek

14:30 – 15:00

211

12

Faracik – Młodzik Anna

wtorek

15:00 – 16:00

biblioteka

13

Ficińska Aldona

14

Gawlik Agnieszka

środa

7:00 – 8:00

gabinet nauczycieli wf-u

15

Jaskólska Monika

czwartek

7:00 – 8:00

207

16

Krzymińska Beata

codziennie

14:00 – 15:00

gabinet dyrektora

17

Kowalska – Adamczyk Elżbieta

wtorek

7:50 – 8:50

211

18

Kukla Robert

środa

13:30 – 14:30

222

19

Łyczek Tomasz

wtorek

8:45 – 9:45

gabinet nauczycieli wf-u

20

Polak Małgorzata

piątek

13:30 – 14:30

314

21

Przeliorz Joanna

poniedziałek

8:45 – 9:45

310

22

ks. Ryż Piotr

środa

16:00 – 17:00

229

23

Siwek Barbara

środa

7:45 – 8:45

306

24

Skowrońska Agata

środa

7:45 – 8:45

gabinet nauczycieli wf-u

25

Skwarczyńska – Cieślar Elżbieta

wtorek

13:30 – 14:30

113

26

Stępień Anna

czwartek

14:30 – 15:00

212

27

Synowiec Marta

wtorek

14:50 – 15:50

104

28

Tomasik Joanna

środa

13:30 – 14:30

301

29

Tomaszewska Anna

wtorek co drugi tydzień

14:30 – 15:30

121

30

Tomaszewska Monika

wtorek

7:00 – 8:00

212

31

Uramowska – Flesińka Marzena

poniedziałek

12:45 – 13:45

315

32

Wolny Magdalena

czwartek

13:30 – 14:30

115

33

Zalewska Grażyna

czwartek

14:30 – 15:30

112

34

Załęcka Ewa

środa

7:00 – 8:00

229

35

Zielińska – Dołgań Anna

środa

13:30 – 14:30

300

36

Zmarlak Magdalena

środa

14:30 – 15:30

219

37

Żaak Dagmara

wtorek

13:30 – 14:30

206

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane z unowocześnianiem naszej placówki.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodnicząca: 

 pani Krzysztofa Kocel

zastępca przew.:

pani Aleksandra Bartak

sekretarz/skarbnik:

pani Aneta Serafin

skarbnik:

członkowie:

Rada Rodziców przy SP nr 46
41 – 218 Sosnowiec
ul. Gwiezdna 2

 Kontakt z zarządem Rady Rodziców e-mail: rrsp46@interia.pl
Nr konta Rady Rodziców w SP 46
PKO BP SA o/Sosnowiec 
10 1020 2498 0000 8902 0019 2930
(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę)

  Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady
Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły.
Rada Rodziców oraz Dyrekcja SP nr 46

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Przedstawiciele Rady Rodziców wybrali na bieżący rok szkolny dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 46
ubezpieczenie w InterRisk – POLISA EDU-A/P 133536 na sumę 20 000 zł, składka 50 zł/ucz.
Ubezpieczenie dziecka w tej firmie nie jest obowiązkowe. Rodzic ma prawo sam zdecydować, gdzie ubezpieczy dziecko.

kontakt z pracownikiem InterRisk EDU plus:

Aleksandra Poninkiewicz tel. 509 969 240