Pandemia COVID-19, nauczanie zdalne

   Trzecia fala koronawirusa rozpędza się, dynamika zakażeń rośnie. Minister zdrowia zachęca do korzystania z aplikacji STOP COVID. Obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę to kolejny (i skuteczny) element ochrony przed zakażeniem.

   STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.

https://www.gov.pl/web/protegosafe/bezpieczniej-z-aplikacja-stop-covid

   Powszechne szczepienia całego społeczeństwa ruszyły w styczniu 2021 r. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Ważne jest, aby jak najszybciej ochronić osoby najbardziej narażone na chorobę – medyków i personel niemedyczny, który codziennie dba o nasze zdrowie – a także seniorów.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/jak-sie–zaszczepic

ZADANIA DLA ŚWIETLICZAKÓW

KARTA PRACY NR 1

KARTA PRACY NR 2

KARTA PRACY NR 3

KARTA PRACY NR 4

KARTA PRACY NR 5

KARTA PRACY NR 6

KARTA PRACY NR 7

KARTA PRACY NR 8

KARTA PRACY NR 9

KARTA PRACY NR 10

KARTA PRACY NR 11

KARTA PRACY NR 12

KARTA PRACY NR 13

Interaktywne zadania dla świetliczaków

Interaktywne zadania dla świetliczaków

Interaktywne zadania dla świetliczaków

Interaktywne zadania dla świetliczaków

Interaktywne zadania dla świetliczaków

Interaktywne zadania dla świetliczaków