Szkoła Patriotów

autor: mgr Elżbieta Skwarczyńska - Cieślar

Cele projektu:

 • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
 • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
 • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
 • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
 • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
 • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

   W ramach realizacji projektu podjęliśmy działania mające na celu upamiętnienie wydarzeń, miejsc i osób z czasów II wojny światowej w naszej najbliższej okolicy.

   Na cmentarzu przy ulicy 11 Listopada znajduje się zbiorowa mogiła Polaków, którzy polegli w latach II wojny światowej oraz grób czterech osób pochodzących z Klimontowa, rozstrzelanych przez Niemców w pierwszych dniach września 1939 roku.

   Tuż obok cmentarza w 1939r. znajdowało się lotnisko polowe. 1 września 1939r. stacjonował tam II Pułk 26 Eskadry Obserwacyjnej Armii Kraków. Pułk dysponował wówczas czterema samolotami- trzy Lublin R-XIII D oraz jeden RWD -8.

   1 września rano obsługę lotniska zaalarmowały przelatujące samoloty niemieckie. Po otrzymaniu informacji o agresji Niemiec na Polskę, dowódca porucznik Król zwołał odprawę i przydzielił zadania załogom samolotów. Zadaniem lotników z Klimontowa było rozpoznanie niemieckiego lotniska w Gliwicach. Dwa z czterech samolotów zostały zestrzelone przez niemieckich żołnierzy w czasie wykonywania zadania. Jeden z pilotów, ppor. Czyżowski zginął, por. Konikowski ranny, został wzięty do niewoli. Piloci drugiego zestrzelonego samolotu, kpr. Duda i ppor. Łapa, zdołali wylądować i wrócić do siedziby pułku.

   Lotnikom i obsłudze lotniska pomagali mieszkańcy i harcerze z Klimontowa. Po zajęciu Sosnowca 4 września 1939., Niemcy rozstrzelali prawdopodobnie 9 cywilów, mieszkańców Klimontowa, którzy udostępnili kuchnię obsłudze lotniska i udzielali jej pomocy. Grób czterech z tych osób znajduje się nieopodal zbiorowej mogiły na cmentarze przy ulicy 11 Listopada. Byli to: Władysław Wąsowicz, Otylia Wąsowicz, Piotr Rodek oraz Franciszek Sadowski.

   Mogiła zbiorowa kryje prochy osób, które stały się ofiarami okrutnej wojny 1939-1945. Prawdopodobnie są tam również pochowani więźniowie obozu pracy, który mieścił się w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej.

   Wrzesień to miesiąc, kiedy wspominamy bohaterów i ofiary kampanii wrześniowej 1939 roku. Klasa 8a wraz z opiekunkami- Elżbietą Skwarczyńską Cieślar i Anną Danielewską, odwiedzili cmentarz przy ulicy 11 Listopada, aby uporządkować mogiły ofiar września, oddać hołd poległym i zamordowanym przez niemieckich agresorów, złożyć symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicze. Uczniowie odbyli również plenerową lekcję historii na terenie, gdzie kiedyś było lotnisko polowe w Klimontowie. Poznali historię II Pułku 26 Eskadry oraz bohaterską postawę mieszkańców swojej dzielnicy, którzy oddali życie za Ojczyznę.

autor: mgr Elżbieta Skwarczyńska - Cieślar
Powołanie Historycznego Klubu im. Armii Krajowej w naszej szkole

   16 maja 2023 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste powołanie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. W wydarzeniu wzięli udział dostojni goście: 

 1. Przedstawiciel Pani Joanny Sekuły – senator RP.
 2. Przedstawiciel Pani Ewy Malik – posłanki na Sejm RP.
 3. Mateusz Bochenek – poseł na Sejm RP.
 4. Zbigniew Byszewski – zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca.
 5. Dariusz Nawrot – Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego.
 6. Jan Musiał – Wiceprezes Okręgu Śląskiego ŚZŻAK.
 7. Stanisław Lis – Prezes Koła Sosnowiec ŚZŻAK.
 8. Ryszard Świeboda – działacz opozycyjny „Solidarność”.
 9. Ppłk rez. Wacław Wójcik – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 10. Dyrektorzy sosnowieckich Szkół Podstawowych, w których funkcjonują Kluby im. Armii Krajowej.

   Akademię poświęconą upamiętnieniu bohaterstwa żołnierzy  Armii Krajowej przygotowali uczniowie klas 6a, 7a oraz 8d.

   Celem Klubu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy w zakresie działalności takich organizacji jak: Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego. Ponad to krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej. 

   Żołnierze Armii Krajowej walczyli w obronie ojczyzny w najtrudniejszych warunkach – w konspiracji, stawiając opór dwudziestowiecznym totalitaryzmom. Ich bronią były sabotaż i dywersja, a mottem słowa: „Aż do ofiary życia mego…”. Mamy wobec nich wielki dług wdzięczności, który można spłacić tylko w jeden sposób − zachowując dla przyszłych pokoleń pamięć o ich bohaterskich czynach.

   W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim. W 1944 r. jej liczebność sięgała ponad 360 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych.

   Po zakończeniu II wojny światowej, władze komunistyczne w Polsce starały się uczynić z żołnierzy Armii Krajowej  zdrajców i pospolitych bandytów. Jednak Polacy nie poddali się zakłamanej propagandzie i nie zapomnieli o swych prawdziwych bohaterach, którzy w obronie wartości oddawali życie.

   Oni walczyli o wolną Polskę, my musimy ocalić ich poświęcenie od zapomnienia.

Chwała Bohaterom!!!

   W czasie uroczystości odbyło się spotkanie uczniów nasze szkoły z kombatantami, działaczami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego- panem Stanisławem Lisem i panem Janem Musiałem.

autor: mgr Elżbieta Skwarczyńska - Cieślar

   Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON – włącz historię, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.