Drukarnia Jana Gutenberga w klasie 6b

Uczniowie klasy 6b wzięli udział w realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Polak ma essę!”.

   Na lekcji historii poznali dziejowe dążenia ludzi, które miały na celu szeroki dostęp do wiedzy i przekazywania informacji, co doprowadziło do wynalezienie czcionki drukarskiej w połowie XV wieku. Poznali sylwetkę Jana Gutenberga i jego technikę drukowania książek. Sala historyczna stała się drukarnią, w której, jak niegdyś drukarze Gutenberga w Moguncji, uczniowie wykonywali czcionki z ziemniaków i wykorzystywali je do ozdabiania swoich prac na temat początków druku.

   Zajęcia były realizacją zadania nr 3 Projektu.

#Polakmaessę!#zadanie 3#Sp46 Sosnowiec#Elżbieta Skwarczyńska-Cieślar

Aktualności